Το Κ -Shkronja K

Το Κ -Shkronja K Το κ μπροστά από  [e] και [i] προφέρεται σαν το αλβανικό Q Shkronja K përpara E dhe I shqiptohet si shkronja shqipe Q Το κ μπροστά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Κ -Shkronja K.