Το χ – Shkronja H

Το χ – Shkronja H Το χ μπροστά από [a], [o], [u] ή σύμφωνο, προφέρεται σαν δυνατό Η Shkronja χ përpara A, O, U apo bashkëtingëlloreve shqiptohet si Η e … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το χ – Shkronja H.