Ελληνικά Αρκτικόλεξα – Akronimet Greke

  Α Ανατολή, Ανατολικός α.α. αντ’ αυτού Α.Α. Αρχιεπισκοπή Αθηνών Α.Β.Σ.Θ. Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης Α.Β.Σ.Π. Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά Α.Δ. Ανωτάτη Διεύθυνση (ή Διοίκηση) Α.Δ.Α. Ανώτατη Διοίκηση Αεροπορίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελληνικά Αρκτικόλεξα – Akronimet Greke.