Προσωπικές αντωνυμίες – Përemrat vetorë

Προσωπικές αντωνυμίες – Përemrat vetorë Οι προσωπικές αντωνυμίες – Përemrat vetorë Η προσωπική αντωνυμία εκφράζει το πρόσωπο το οποίο μιλά Përemri pronor flet për personin që flet Προσωπικές αντωνυμίες – … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προσωπικές αντωνυμίες – Përemrat vetorë.