Si te lexojmë në greqisht

Πώς να διαβάζουμε ελληνικά; Si të lexojmë në greqisht? Φωνήεντα – Zanore atje ku bie theksi eshte shenuar zanorja A – α                 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Si te lexojmë në greqisht.