Το σίγμα – Sigma

Το μικρό σίγμα γράφεται με δύο τρόπους: – σ όταν βρίσκεται στην αρχή ή στη μέση μιας λέξης, π.χ. σώμα – ς όταν βρίσκεται στο τέλος της λέξης, π.χ. μαθητής