Αρσενικά σε -ος -Lakimi i emrave mashkullorë me -os

Αρσενικά σε -ος -Lakimi i emrave mashkullorë me -os
mesuesi

Θα μάθουμε την κλίση αρσενικών ουσιαστικών που λήγουν σε -ος

    Do mësojmë lakimin e emrave mashkullorë që mbarojnë me -os

Ο δάσκαλος – Mësuesi

Τα αρσενικά σε –ος χωρίζονται σε τρεις ομάδες:

Emrat në gjininë mashkullore me –ος ndahen në tre grupe.

  1. Σε αυτά που τονίζονται στην πρώτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις.

1) Në ato që theksohen në rrokjen parë nga fundi në të gjitha rasat.

Ενικός αριθμός – Numri Njëjës
Ονομαστική (Emërore) ο αδελφός
Γενική (Gjinore του αδελφού
Αιτιατική (Kallzore) τον αδελφό
Κλητική (Thirrore) ο αδελφέ
Πληθυντικός αριθμός  – Numri Shumës
Ονομαστική (Emërore) οι αδελφοί
Γενική (Gjinore των αδελφών
Αιτιατική (Kallzore) τους αδελφούς

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο βαθμός, ο καιρός, ο οδηγός, ο ποταμός.

Me të njëjtën mënyrë lakohen ο βαθμός(grada, nota), ο καιρός (moti), ο οδηγός (shoferi), ο ποταμός (lumi)

  1. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις.

2) Në ato që theksohen në rrokjen e dytë nga fundi në të gjitha rasat.

Ενικός αριθμός – Numri Njëjës
Ονομαστική (Emërore) ο γάμος
Γενική (Gjinore του  γάμου
Αιτιατική (Kallzore) τον  γάμο
Πληθυντικός αριθμός  – Numri Shumës
Ονομαστική (Emërore) οι γάμοι
Γενική (Gjinore των γάμων
Αιτιατική (Kallzore) τους γάμους

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται:

                 Me të njëjtën mënyrë lakohen

ο δρόμος (rruga), ο κόσμος (bota), ο νόμος (ligji), ο σκύλος(qeni), ο τόπος (vendi), ο ύπνος (gjumi), ο φόβος (frika).

  1. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή και κατεβάζουν τον τόνο στη δεύτερη συλλαβή στη γενική ενικού και στη γενική και αιτιατική πληθυντικού.

                 Në ato që theksohen në rrokjen e tretë nga fundi dhe ulin theksin në rrokjen e dytë në gjinoren e numrit njëjes dhe shumës.

                 Ενικός Αριθμός – Numri Njëjës

Ονομαστική (Emërore)  ο     δάσκαλος   – mësuesi

Γενική (Gjinore)            του δασκάλου   – i, e mësuesit

Αιτιατική (Kallzore)      το   δάσκαλο     – mësuesin

Κλητική (Thirrore)               δάσκαλε     – mësues

                  Πληθυντικός Αριθμός – Numri Shumës

Ονομαστική (Emërore) οι     δάσκαλοι  – mësuesit

Γενική (Gjinore)           των  δασκάλων – i, e mësuesve

Αιτιατική (Kallzore)     τους δασκάλους – mësuesit

Κλητική (Thirrore)                δάσκαλοι – mësues

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται:

Me të njëjtën mënyrë lakohen

ο άνεμος (era), ο δήμαρχος (kryetar bashkie), ο θόρυβος (zhurma), ο κάτοικος (banor), ο κατάσκοπος(agjent), ο όροφος (kat), ο πρόεδρος (president)

  1. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις.

Në ato që theksohen në të gjitha rasat në rrokjen e tretë nga fundi.

Ενικός αριθμός – Numri Njëjës
Ονομαστική (Emërore) ο ανεμόμυλος
Γενική (Gjinore του ανεμόμυλου
Αιτιατική (Kallzore)

Κλητική (Thirrore)

τον ανεμόμυλο

ανεμόμυλε

Πληθυντικός αριθμός  – Numri Shumës
Ονομαστική (Emërore) οι ανεμόμυλοι
Γενική (Gjinore των ανεμόμυλων
Αιτιατική (Kallzore)

Κλητική (Thirrore)

τους ανεμόμυλους

ανεμόμυλοι

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται:

Me të njëjtën mënyrë lakohen

ο αυτοκινητόδρομος, ο πεζόδρομος, ο γάιδαρος, ο πονόδοντος, ο παλιόκαιρος.

Τις καταλήξεις πρέπει να τις μάθουμε απ’έξω.

Mbareset duhet t’i mësojmë përmendësh.

-ος

-ου

-ο

-οι

-ων

-ους

-οι

Cite this article as: Hono Lulu, "Αρσενικά σε -ος -Lakimi i emrave mashkullorë me -os," in Fjalor Greqisht Shqip | Ελληνοαλβανικό Λεξικό, , https://greqisht.shqipopedia.org/lakimi-i-emrave-mashkullore-me-os.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *